Business

klub

Ukrajina.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vytvořilo platformu zasvěcenou podpoře poválečné obnovy Ukrajiny. Tato platforma slouží jako místo setkání pro české firmy se zájmem o rekonstrukci Ukrajiny a ty, kteří jim mohou poskytnout potřebnou pomoc. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti více než 185 českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů vznikl Business klub Ukrajina.

Aktuality

Podpora obchodních vztahů a zdravotnických technologií: Česká podnikatelská mise na Ukrajinu
Ukrajinská obnova a rekonstrukce: Komplexní aktualizace
Business klub Ukrajina: 200 členů a nové cíle pro rok 2024
Výběrové řízení - Podpora realizace projektu včetně služeb stavebního dozoru
Výstava kreseb ukrajinských a českých dětí
Den za Ukrajinu - zveme Vás na shromáždění, koncerty, pochod a další akce.

O projektu

Business klub Ukrajina slouží pro koordinaci zapojení českého businessu, hledání konkrétních sektorových synergií a řešení pro potřeby rekonstrukce. Členství v Klubu je otevřené jak jednotlivým firmám, tak i dalším partnerům z řad asociací, hospodářských komor a agentur. 


„Jsem rád, že jsme mohli vytvořit platformu, prostřednictvím které budeme s podnikateli moci sdílet informace o konkrétních potřebách a na základě nich přizpůsobovat náš postup v rámci tohoto důležitého úkolu,“ sděluje k založení Business klubu ministr Síkela. Obnova Ukrajiny, její evropská budoucnost i posílená odolnost je generační výzvou, na jejímž prahu převzala předsednictví v Radě EU Česká republika.

Naše platforma je otevřená pro všechny firmy, které mají zájem se zapojit. Poskytujeme katalog poptávek od ukrajinských partnerů a nabízíme možnost zapojení se do různých projektů. Klíčovým aspektem této iniciativy je usilování o otevření přístupových fondů pro Ukrajinu a poskytování podpory českým firmám při financování jejich aktivit na Ukrajině.

Na našem webu sdílíme informace o možnostech financování nejen z českých programů, ale také od mezinárodních donorů. Naše členy prezentujeme v sektorových listech, které pravidelně aktualizujeme a doplňujeme o úspěchy našich členů na Ukrajině. Tato platforma je tak skvělým místem pro firmy, které chtějí rozšířit své aktivity na Ukrajině a hledají podporu a informace k tomu.

Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Poválečná obnova bude znamenat velké množství příležitostí zejména pro sektory, které se soustředí na obnovu a modernizaci průmyslu, obnovu energetického sektoru, dopravní infrastrukturu, sanaci, dekontaminace či likvidace starých a válečných ekologických zátěží.

„Obnova Ukrajiny by se měla nést v duchu hesla EU „Build Back Better,“ tedy nejde jen o obnovu zničeného do původního stavu, ale taktéž by se mělo jednat o modernizaci celých sektorů ekonomiky.“


Ukrajinská strana již připravila road map a základní principy přístupu k rekonstrukci. Na unijní, resp. mezinárodní úrovni probíhají přípravy na vytvoření finanční platformy pro obnovu Ukrajiny, která by měla fungovat obdobně jako Marshallův plán po druhé světové válce.

01

Webový katalog firem pro rekonstrukci Ukrajiny.

02

Sektorové priority českého přístupu k rekonstrukci.

03

Business mise, semináře, B2B, B2G a G2G.

04

Zapojení do finančního rámce rekonstrukce.

05

České know-how při integraci Ukrajiny.

06

Zvyšování stability ukrajinského podnikatelského prostředí.