Business

klub

Ukrajina.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo platformu, aby pomohlo s poválečnou obnovou Ukrajiny. Místo, kde se budou potkávat české firmy se zájmem o rekonstrukci Ukrajiny s těmi, kteří jim mohou pomoci. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti více než 140 českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů vznikl Business klub Ukrajina.

Aktuality

Contact Ukraine 2023 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
Potřeby partnerské organizace - Ukrnafta

O projektu

Business klub Ukrajina slouží pro koordinaci zapojení českého businessu, hledání konkrétních sektorových synergií a řešení pro potřeby rekonstrukce. Členství v Klubu je otevřené jak jednotlivým firmám, tak i dalším partnerům z řad asociací, hospodářských komor a agentur. 


„Jsem rád, že jsme mohli vytvořit platformu, prostřednictvím které budeme s podnikateli moci sdílet informace o konkrétních potřebách a na základě nich přizpůsobovat náš postup v rámci tohoto důležitého úkolu,“ sděluje k založení Business klubu ministr Síkela. Obnova Ukrajiny, její evropská budoucnost i posílená odolnost je generační výzvou, na jejímž prahu převzala předsednictví v Radě EU Česká republika.

Platforma je volně přístupná všem firmám, které o účast mají zájem.  Nabízí katalog poptávek ukrajinské strany a možnosti okamžitého zapojení do jednotlivých projektů. Velkým tématem této iniciativy je otevření přístupových fondů pro Ukrajinu jakožto kandidáta na členství v EU a pomoc českým firmám s financováním jejich aktivit na Ukrajině obecně.

Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Poválečná obnova bude znamenat velké množství příležitostí zejména pro sektory, které se soustředí na obnovu a modernizaci průmyslu, obnovu energetického sektoru, dopravní infrastrukturu, sanaci, dekontaminace či likvidace starých a válečných ekologických zátěží.

„Obnova Ukrajiny by se měla nést v duchu hesla EU „Build Back Better,“ tedy nejde jen o obnovu zničeného do původního stavu, ale taktéž by se mělo jednat o modernizaci celých sektorů ekonomiky.“


Ukrajinská strana již připravila road map a základní principy přístupu k rekonstrukci. Na unijní, resp. mezinárodní úrovni probíhají přípravy na vytvoření finanční platformy pro obnovu Ukrajiny, která by měla fungovat obdobně jako Marshallův plán po druhé světové válce.

01

Příprava businessových projektů pro jednání Česko-ukrajinské mezivládní komise.

02

Efektivní a synergická spolupráce českého podnikatelského prostředí při rekonstrukci Ukrajiny.

03

Regionální a sektorová prioritizace českého přístupu k rekonstrukci. 

04

Informace a zapojení do finančního rámce rekonstrukce.

05

Přenos know-how při integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU a při zvyšování stability podnikatelského prostředí.

06

Vytvoření katalogu českých firem pro rekonstrukci Ukrajiny.