Regiony

Patronát rekonstrukce

Ukrajinská strana v rámci své koncepce poválečné rekonstrukce opakovaně nabídla Česku, aby si vybralo jednu ukrajinskou oblast, kde se ujme role koordinátora obnovy. Přijetí role regionálního koordinátora pochopitelně neznamená, že by tím bylo míněno celkové financování obnovy vybrané oblasti. Patronát zahrnuje efektivní řízení a silné zapojení našich firem, které by se aktivně zapojovaly do rekonstrukce na komerční bázi. Česká republika plánuje aktivně podporovat rekonstrukci a spolupráci i s jinými ukrajinskými regiony. Vystupovat v roli regionálních patronů mají zájem i jiné státy.

 

V červenci roku 2022 premiér Petr Fiala na konferenci v Luganu definitivně potvrdil zapojení ČR do obnovy Ukrajiny. Přičemž podílet se bude na nejvíce válkou zasažených oblastech. Rekonstrukční tým a tudíž

rekonstrukční „patronát“ by měl být ustaven především v Dněpropetrovské oblasti, což, jak již bylo dříve zmíněno, nevyřazuje Česko z možné další participace na obnově dalších regionů.

I když samozřejmě nelze uvažovat o komplexní rekonstrukci země až do doby ukončení konfliktu, nesmíme promeškat možnost skrze výběr dané oblasti podpořit ukrajinské válečné úsilí na politické úrovni. Cílem komerční rekonstrukce je zvolit region, který je pro Česko atraktivní i nad rámec rekonstrukčního úsilí jako celku a který nejvíce ocení české know-how a jemuž bude blízké naše portfolio firem. Právě proto Česká republika zamýšlí být aktivní i v jiných regionech Ukrajiny, zejména pak ve Lvovské oblasti, Zakarpatské oblasti, Kyjevské oblasti a v hlavním městě Kyjevě. Výběr regionů pro koordinaci rekonstrukce a navázání spolupráce posílí pozici ČR a českých firem na Ukrajině a v daných oblastech.


Již dříve spolupracovalo Česko s Ukrajinou, přičemž tato vzniklá partnerství zůstávají aktivní – byť s ohledem na bezpečnostní situaci aktuálně jen ve formální rovině – i dnes. Spolupráce byla navazována v celé řadě oblastí; od ekonomické spolupráce po kulturní.

Krátké představení regionů

Zakarpatská oblast

regionální centrum: Užhorod

počet obyvatel před válkou: 1,2mil

nejvýznamnější oblasti ekonomické činnosti: turismus, dřevozpracující,

lehký a potravinářský průmysl, zemědělství

další informace: naleziště řady druhů rud, minerálů a hornin, minerální

prameny a termální vody

web: https://carpathia.gov.ua/

Lvovská oblast

regionální centrum: Lvov

počet obyvatel před válkou: 2,5 mil

nejvýznamnější oblasti ekonomické činnosti: dřevozpracující, chemický,

energetický, lehký a potravinářský průmysl, nerostné suroviny (uhlí, ropa,

zemní plyn..), strojírenství

další informace: hustá silniční i železniční infrastruktura, turismus

(lyžařská střediska, minerální prameny, pevnosti)

web: nefunkční

Kyjevská oblast

regionální centrum: Kyjev (není administrativně součástí oblasti)

počet obyvatel před válkou: 1,7 mil

nejvýznamnější oblasti ekonomické činnosti: chemický, potravinářský,

automobilový a lehký průmysl, zemědělsko-průmyslový komplex

další informace: sídlo podniků s vědecko-technologickým zaměřením

web: https://kor.gov.ua/

Kyjev

regionální centrum: Kyjev

počet obyvatel před válkou: 2,9 mil

nejvýznamnější oblasti ekonomické činnosti: centrum strojírenství, hutnictví,

chemický průmysl, lehký průmysl, polygrafický průmysl

další informace: největší dopravní uzel Ukrajiny, továrny různých

průmyslových odvětví, cestovní ruch, sektor služeb

web: https://kyivcity.gov.ua/

Dněpropetrovská oblast

regionální centrum: Dnipro

počet obyvatel před válkou: 3 mil.

nejvýznamnější oblasti ekonomické činnosti: nerostné suroviny, zemědělsko-průmyslový

komplex, těžební a potravinářský průmysl, hutnictví

další informace: velký průmyslový potenciál

web: https://oblrada.dp.gov.ua/