Zahraniční bilaterální programy

Japonsko (objem: 470 mil USD) - Grant na rekonstrukci Ukrajiny (JICA)

Ve spolupráci s mezinárodním společenstvím, včetně skupiny G7, poskytuje Japonsko podporu v reakci na výzvy, kterým Ukrajina čelí. V rámci politiky pomoci Ukrajině JICA nadále poskytuje Ukrajině podporu v různých programech, jako je technická spolupráce a půjčka ODA.

Dánsko (objem: 192 mil USD)

Dánsko projevuje solidaritu s Ukrajinou prostřednictvím mnohostranné a dlouhodobé podpory poskytované bilaterálně a ve spolupráci s našimi partnery a spojenci.

Norsko - (objem: 7,24 mld. USD) - Nansen Support programme

Na období 2023-2027 je v Norsku aktivní politická dohoda o víceletém programu podpory pro Ukrajinu ve výši 75 miliard norských korun rozdělených na pět let.

USA - USAID

USAID se zaměřuje na uspokojení naléhavých potřeb Ukrajiny kdy zároveň zachovává podporu dlouhodobých rozvojových cílů.