Sektory

01

zdravotnické technologie: materiální a technické vybavení zdravotnických a rehabilitačních zařízení 


7

Projektů

02

vodohospodářství:
zdokonalení procesu čištění vod, nakládání s odpadními vodami, stavba malých vodních elektráren  

5

Projektů

03

energetický průmysl: oprava, modernizace a digitalizace elektráren, oprava distribuční sítě, smart grids

3

Projektů

04

dopravní strojírenství: obnova letišť, železnic a mostů, chytrá řešení do městské hromadné dopravy

3

Projekty

05

letecký průmysl: opravy, revize,
modernizace a výcvik

1

Projekty

06

stavební průmysl: rekonstrukce obytných staveb a infrastruktury

26

Projektů

07

obranný a bezpečnostní průmysl: přezbrojení, obranný systém odpovídající euroatlantickým standardům

08

ICT a digitalizace: internetové připojení, start-upy, dostupnost kvalitního hardware, vzdělávání IT specialistů

3

Projekty

09

smart cities: urbanisticko-architektonické služby a poradenství, propojení obnovy a modernizace

9

Projektů

10

potravinářství zemědělské technologie: konstrukce zemědělských strojů, zpracování a skladování produkce​

11

sanace a dekontaminace: čištění, dekontaminace a likvidace starých a válečných ekologických zátěží​

12

finanční a poradenské služby: konzultační služby pro české i ukrajinské firmy pro účely získávání grantů, propojování poptávky a nabídky

13

těžební průmysl: návrat na předválečnou úroveň těžby a vývozu surovin

Užitečné odkazy