Přihlaste se do Business klubu Ukrajina

Staňte se členem Business klubu Ukrajina. V případě, že se objeví zajímavá příležitost v oblasti vaší působnosti, oslovíme Vás emailem, zašleme aktuální informace, pozveme na zajímavou akci apod. Přihlášením dáváte souhlas se zveřejněním svého členství na stránkách BK UA, všech kontaktních údajů a loga. Zároveň souhlasíte se zasílán případných nabídek projektů a aktualit.

Screening Business klubu Ukrajina

Pro přijetí do klubu žádáme zájemce o vyplnění čestného prohlášení (ke stažení níže). Bez vyplnění čestného prohlášení a splnění podmínek v něm uvedených, nemůže být uchazeč o členství do Klubu přijat. Čestné prohlášení slouží pro zajištění maximální možné kredibility Business klubu Ukrajina jako platformy a zamezení nežádoucí reputační újmy členů Klubu v případě, že by se členem Klubu stala společnost s potenciálem způsobit reputační újmu Klubu a jeho členům.


Po vyplnění čestného prohlášení jej digitálním certifikátem podepsané zašlete, prosím, na emailovou adresu ukrajina@mpo.cz.

V případě, že nedisponujete platným digitálním certifikátem pro podpis, prosíme o zaslaní vytištěného, vyplněného a podepsaného čestného prohlášení na adresu: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Obálku označte slovy „Business klub Ukrajina 51500.“


Děkujeme za spolupráci.


V případě nefunkčního formuláře je možné přihlášku zaslat na emailovou adresu: ukrajina@mpo.cz