Finanční nástroje mezinárodních finančních institucí

Mezinárodní finanční instituce v rámci obnovy a rekonstrukce Ukrajiny řídily konkrétní programy, zaměřující se na financování obchodních příležitostí na Ukrajině. Mezi hlavní poskytovatele programů patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová Banka (WB), Evropská investiční banky (EIB), Mezinárodní měnový fond (IMF) nebo orgány EU. Mezinárodní finanční instituce v součtu disponují nejrozsáhlejšími finančními prostředky určenými na obnovu Ukrajiny a jimi vypisované zakázky tak představují největší příležitost pro zapojení českého soukromého sektoru do obnovy.

EBRD

Evropská banka pro obnovu a rozvoj kvůli ruské agresi na Ukrajině vyčlenila finanční zdroje ve výši 3 mld. USD na období 2022-2023 na podporu tamní ekonomiky. V roce 2022 již EBRD vyčlenila 1,7 mld. USD, které byly využity na podporu kritické infrastruktury.

EBRD je zprostředkovatelem programu TFP, který nabízí pomoc dovozcům a vývozcům obchodujícím se zeměmi v operačním regionu EBRD. Program zajišťuje platby nebo plnění prostřednictvím záruk za nástroje financování obchodu vydané místními bankami.

Evropská investiční banka (EIB)

Evropská investiční banka finančně podporuje Ukrajinu již od roku 2007 a doposud poskytla finanční prostředky ve výši 8 mld. EUR. V návaznosti na aktuální válečný konflikt na Ukrajině EIB dále pokračuje ve svých aktivitách na Ukrajině se zaměřením na MSP, infrastrukturu, životní prostředí a inovace.

WB 

Světová banka poskytla od začátku válečného konfliktu na Ukrajině finanční prostředky ve výši 23 mld. USD na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny.

Mezinárodní Měnový fond (IMF) 

Mezinárodní měnový fond v reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině vytvořil program, který slouží k obnově ukrajinské ekonomiky. Celková výše poskytnutých finančních prostředků do roku 2027 činí 15,6 mld. USD.

EU:

Humanitární pomoc - Gesce: Evropská komise - DG ECHO

Prostředky jsou čerpány prostřednictvím EU Civil Protection Mechanism – v případě Ukrajiny se jedná o největší objem finančních prostředků alokovaných v historii tohoto nástroje (přes 535 mil. EUR). V oblasti civilní ochrany jsou výběrová řízení k veřejným zakázkám (tzv. call for tenders) vypisována v souladu s pravidly veřejných zakázek EU v databázi eTendering“.


Avíza ohledně výběrových řízeních lze dohledat i přímo na stránkách DG ECHO, kde jsou zároveň také zveřejňovány zakázky menšího rozsahu (do 139 tis. EUR).

Otevřené nabídky ke grantům EK (tzv. call for proposals) EK lze dohledat

kromě stránek DG ECHO také skrze svodnou databázi DG INTPA.

V oblasti humanitární pomoci, v rámci které platí specifická pravidla dle jednotlivých finančních rozhodnutí. V tomto ohledu je dobré konzultovat platformu Helpdesk DG ECHO.

Nástroje vnější spolupráce (NDICI – GE, IPA III) - Gesce: Evropská komise – DG NEAR + DG INTPA

Široké portfolio podporovaných projektů dle prioritních oblastí strategických dokumentů EK (víceleté indikativní programy, roční akční plány). Nástroj NDICI – GE nabízí velmi široké portfolio programů na rozvoj partnerských zemí, zatímco projekty podpořené z nástroje IPA III cílí bezprostředně na pomoc při přípravě na členství v EU.

Výběrová řízení ke grantům EK (tzv. call for proposals) lze dohledat svodně na stránkách DG INTPA

DG NEAR (European Neighbourhood and Enlargement Negotiations)

DG NEAR vytvořilo v reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině programy a granty v celkové výši 450 mil. EUR, které jsou zaměřeny na občanskou společnost, nezávislá média, bydlení aj.

DG MOVE (Mobility and Transport)

DG MOVE se v rámci pomoci Ukrajině zaměřuje na migraci ukrajinského obyvatelstva na území členských států EU a přeshraniční dopravu zboží a produktů.

The Ukraine Energy Support Fund

Energy Support Fund umožňuje vládám, mezinárodním finančním institucím a mezinárodním organizacím i soukromým donorům poskytovat finanční podporu ukrajinskému energetickému sektoru na nápravu škod a zachování fungování kritické infrastruktury.

Příležitosti partnerských institucí v delegované spolupráci EK

Delegace EU na Ukrajině

Delegace EU na Ukrajině skrze své webové stránky sdružuje aktuální informace a otevřené projekty, do kterých se lze přihlásit. Jedná se především o projekty zacílené na oblast vzdělávání, podpory občanské společnosti a rozvoj demokracie.

NATO Trust Fund

NATO Trust Fund byl vytvořen za účelem finanční podpory Ukrajině v oblastech kyberbezpečnosti, zdravotnictví a logistiky