Finanční nástroje Ukrajiny

Ukrajina je země, která se snaží využít technologii k boji proti korupci a zlepšení efektivity ve veřejných službách. Dvěma klíčovými platformami, které tuto snahu ilustrují, jsou Prozorro a DREAM. Prozorro je veřejný elektronický nákupní systém, který zvyšuje transparentnost a konkurenceschopnost ve veřejných zakázkách. DREAM je platforma pro koordinaci a sledování rekonstrukčních projektů po válce na Ukrajině. Oba tyto systémy představují významný pokrok v boji proti korupci a neefektivitě ve veřejných službách. Následující text poskytuje podrobnější informace o těchto dvou platformách.

  • PROZORRO
  • DREAM
PROZORRO

Prozorro je veřejný elektronický nákupní systém, který byl vytvořen jako výsledek spolupráce mezi ukrajinskou vládou, obchodním sektorem a občanskou společností. Tento systém umožňuje státním a městským subjektům vyhlašovat tendry na nákupy zboží, nájemných prací a služeb, zatímco zástupci podniků soutěží o možnost stát se státním dodavatelem. Prozorro byl vyvinut mezinárodní organizací Transparency International Ukraine s pomocí dobrovolníků, nevládních organizací, obchodní komunity a státních orgánů Ukrajiny, fondu WNISEF, EBRD a dalších partnerů. Inovativní technologie pomáhají zajistit transparentnost a sledování systému: v současné době existují analytické moduly Qlik, veřejné (bi.prozorro.org) a profesionální (bipro.prozorro.org). V prosinci 2015 byla veškerá vlastnická práva a příslušná práva duševního vlastnictví pro systém Prozorro převedena na státní podnik určený Ministerstvem hospodářského rozvoje a obchodu Ukrajiny.

Čeští podnikatelé mohou do systému Prozorro vstupovat s nabídkami a soutěžit o zakázky ukrajinské státní správy.

Prozorro je dostupné na adrese: https://prozorro.gov.ua/uk

DREAM

DREAM (Digital Reconstruction Ecosystem for Accountable Management) je plně transparentní elektronická platforma, kterou Ukrajina spustila s cílem koordinovat všechny etapy implementace rekonstrukčních projektů. Platforma poskytuje občanům Ukrajiny, vládě a dárcům jednotnou platformu pro sledování a řízení všech etap rekonstrukčních projektů po válce na Ukrajině. DREAM byl společně iniciován Ministerstvem pro rozvoj komunit, území a infrastruktury a koalicí RISE Ukraine. Systém buduje partnerství pro otevřené zakázky, které zřídilo speciální projektové kanceláře pro jeho dodání v úzké spolupráci s ministerstvem, Státní agenturou pro obnovu, Transparency International Ukraine a Úřadem pro lepší regulaci dodávek.

DREAM je dostupný na adrese: https://dream.gov.ua/ua