Finanční nástroje ČR

Česká republika projevuje solidaritu s Ukrajinou prostřednictvím mnohostranné a dlouhodobé podpory poskytované bilaterálně a ve spolupráci s našimi partnery a spojenci. V rámci programů Ukrajina I a Ukrajina II Česká republika uvolnila 500 mil. CZK určených k rekonstrukci válkou zasaženého státu.


Některé z oblastí, na které se Česká republika zaměřuje, jsou humanitární a akutní pomoc, finanční podpora ukrajinskému státu, odpovědnost, dekontaminace, ochrana žen a dětí a navázání partnerství s Dněpropetrovskou oblastí.


Aktivní programy

Program Aid for Trade – Ukraine

Capacity Building for Ukraine

EGAP - Fond Ukrajina

ČRA - Program B2B