Členové

Podnikatelské asociace

CzechTrade

CzechInvest

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Komora pro hospodářské

styky se zeměmi SNS

Ukrajinsko-česká

obchodní komora

Hospodářská komora

České republiky

CzechInno

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České

republiky

Solární asociace

Ministerstva a instituce

Ministerstvo zemědělství

České vysoké učení technické

Nadnárodní organizace

Evropská investiční banka

Neziskový sektor

Evropské hodnoty z.s.

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Firmy

Hrdlička spol. s.r.o.

NAM system, a.s.

Prefa Brno a.s.

TVK ENERGO. s.r.o.

Bohemia Controls . s.r.o.

ALTA, a.s.

M-PROJEKCE s.r.o.

Brunnthaller-CS s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.

Luko Strojírny s.r.o.

EKOkonstrukce, s.r.o.

Dekonta, a.s.

F AIR, spol. s r.o.

Enkom a.s.

SUDOP GROUP a.s.

Invest Rent Property s.r.o.

Ferrit s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

PETROCard Czech s.r.o,

COBAP s.r.o.

Grade Medical s.r.o.

AFRY CZ s.r.o.

Statotest s.r.o.

ÚJV ŘEŽ, a.s.

VVV MOST spol.

s.r.o.

MICo, spol. s.r.o.

CHEMCOMEX, a.s.

Frýdlantské strojírny - TR s.r.o.

Wikov industry a.s.

Alliance Laundry CE s.r.o. 

STROJON s.r.o. 

DAISY spol. s r.o. 

ESKO generator s.r.o.

Anochin Roters & kollegen s.r.o.

TOS VARNSDORF a s.

První KEY-STAV, a.s.

NAREX BYSTŘICE s.r.o. 

TZB Orlová s.r.o. 

PRK Partners s.r.o. 

GINA Software s.r.o.

Thermona, spol. s r.o.

Mobile Storage, s.r.o.

SG Geotechnika a.s.

AMiT, spol. s r.o.

SHERLOG NG, a.s.

Dr. Müller Pharma, s.r.o.

RD Rýmařov s. r. o.

ENVITES, spol. s r.o.

Montpetrol spol, s.r.o.

Logio s.r.o.

Handicap trade s.r.o. 

Moravské potravinářské strojírny, a.s.

WAREX spol. s.r.o.

EGT EXPRESS CZ, s.r.o.

Oil&Gas Metering Equipment s.r.o.

Retailys.com s.r.o.

MICo EWC s.ro.

Ditherm a.s.

Kornfeil spol. s r.o. 

SEFOR Sollutions, s.r.o.

ONYX wood spol. s r. o. 

ZJC Consult s.r.o. 

MAGUS EDH s.r.o.

Holík International s.r.o.

T-J Safety s.r.o. 

Stoelzle Union s.r.o. 

ORGREZ, a.s.

Bresson Power a.s.

SUDOP GROUP a.s.

Enkom a.s.

Lasselsberger s.r.o. 

GVHS, s.r.o. 

Vzduchotechnik, s.r.o. 

JAPEX, spol. s r.o.

EVECO Brno s r.o.

ZETOR TRACTORS a.s.

Smart Venture, s.r.o. 

RSJ investments investiční společnost a.s.

Domoplan a.s.

RSF elektronik spol. s.r.o.

Tatra Trucks a.s.

Chepos, a.s.

Merops spol. s.r.o.

TITP Group, s.r.o.

HARTMANN – RICO a.s.

IPR Aqua s.r.o.

SANELA spol. s.r.o.

Antwell Group s.r.o