Členové

Podnikatelské asociace

CzechTrade

CzechInvest

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Komora pro hospodářské

styky se zeměmi SNS

Ukrajinsko-česká

obchodní komora

Hospodářská komora

České republiky

CzechInno

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České

republiky

Nadnárodní organizace

Evropská investiční banka

Neziskový sektor

Evropské hodnoty z.s.

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Firmy