Program Aid for Trade – Ukraine

Cílem programu AfTU je pomoci Ukrajině s nápravou škod způsobených válkou prostřednictvím zapojení českých společností. Rekonstrukční práce umožní tvorbu obchodních vazeb mezi českými a ukrajinskými subjekty. Spolupráce financovaná v rámci programu bude zaměřena na potřebné sektory. Českým realizátorům bude nabídnuta možnost prezentovat a předat ukrajinským partnerům své technologie, výrobky, služby a know-how prostřednictvím konkrétní aplikace řešení v rámci jednotlivých projektů. Jednou z poptávaných forem AfTU mohou být referenční stavby/dodávky, a to i v jednotlivých fázích jejich realizace. Z úspěšné dodávky, resp. realizace projektu vzniká potenciál pro navázaní dalších obchodních vztahů.