BK UA spoluorganizoval cestu českých firem na Ukrajinu

July 28, 2023

Business klub Ukrajina Ministerstva průmyslu a obchodu ČR společně s partnery z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR spoluorganizoval misi na Ukrajinu vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného, která proběhla mezi 8. a 15. červencem. Mise se zúčastnilo bezmála 30 firem ze sektoru zdravotnictví, energetiky a dopravy.

Podnikatelé navštívili města Lvov, Kyjev a Dnipro. Vládní delegace navštívila také Charkov. V průběhu cesty proběhla tři business fóra a návštěvy starostů a gubernátorů všech navštívených regionů.

Během cesty delegace navštívila řadu míst, kam byly z vázaných darů a sbírek dodány stroje, technologie nebo prostředky humanitární pomoci. Příkladem bylo předání speciálně vybaveného zdravotnického autobusu, který bude převážet těžce zraněné pacienty mezi nemocnicemi, nebo předání tří sanitních vozů pro záchranáře v Dnipru.

Účastníci měli možnost navštívit seminář Agentury pro obnovu Ukrajiny. Podnikatelům byly přiblíženy postupy realizace komplexních projektů rekonstrukce Ukrajiny. Zároveň bylo doporučeno sledovat webové stránky Agentury, kde lze nalézt seznam plánovaných i aktivně probíhajících projektů, do jejichž realizace se lze zapojit.


V průběhu jednání rezonovala řada témat. Ukrajina aktivně rozbíhá projekty obnovy a vyzývá zahraniční společnosti, aby se nebály aktivního zapojení do vypracování projektové dokumentace, studií proveditelnosti a jednání o financování. Brzký vstup na ukrajinský trh bude znamenat značnou konkurenční výhodu v budoucnu.

Mezi hlavní sektory, které nyní vykazují největší poptávku, patří oblast energetiky, která si žádá opravu nebo náhradu energetických celků poškozených v následku ostřelování. Obzvláště kritickou se tato otázka stane v počátku zimních měsíců.


V oblastech těžce poškozených ostřelováním a aktivními boji je potřeba výměna rozbitých oken a střešních krytin. Výrazné příležitosti jsou evidovány v sektoru

městské hromadné dopravy, která často zaznamenala značné škody v důsledku cílených útoků, a to zejména v Charkově a Charkovské oblasti – autobusy, trolejbusy a soupravy metra. Velmi vítány jsou projekty na zajištění čištění pitné vody a také zpracování stavební suti, které je nyní na území Ukrajiny značné množství.

V neposlední řadě Ukrajina vykazuje velkou poptávku po zdravotním vybavení a rehabilitačních pomůckách včetně speciálních řešení pro osoby po amputacích.


Jednalo se již o druhou misi tohoto druhu, na které se podílel BK UA. V současném době uvažujeme nad zorganizováním další mise, která by se konala na přelomu tohoto a následujícího roku. Pokud máte předběžný zájem se jí za svoji společnost zúčastnit, napište nám, prosím, na ukrajina@mpo.cz.

Odkazy na zmíněné webové stránky naleznete níže:

Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України