Business klub Ukrajina organizuje cestu do Lvova

September 12, 2022

Ve dnech 26.9. - 27.9.2022 se uskuteční podnikatelská mise MPO a Business klubu Ukrajina do Lvova pod vedením náměstka ministra Eduarda Muřického.

 

Vzhledem k aktuálním potřebám ukrajinské strany je v případě této akce výběr účastníků omezen na zájemce zejména ze sektorů zdravotnictví, energetika, stavebnictví, vodohospodářství a infrastruktury. Výběr sektorů přizvaných k první misi je motivován snahou o poskytnutí maximálně efektivní pomoci Ukrajině na její cestě k obnově. Plánované business fórum bude mít za cíl propojit české firmy s ukrajinskými, seznámit je s konkrétními projekty ukrajinské strany a prohloubit spolupráci se zástupci Lvovské oblasti.

 

Zájemce si dovolujeme s ohledem na omezenou kapacitu upozornit, že zastoupení každé firmy bude omezeno na jednu osobu. Ostatní zájemci (nejen z aktuálně poptávaných sektorů) budou mít možnost využít některé z dalších plánovaných businessových cest o kterých bude BKUA informovat.

 

Zájemce žádáme, aby se přihlásili a email: ukrajina@mpo.cz (jméno zástupce firmy, stručný popis činnosti firmy a záměr cesty).