Business klub Ukrajina v roce 2023

January 23, 2024

Rok 2023 byl pro náš klub plný úspěchů a nových aktivit. Zaměřili jsme se na podporu transformace ukrajinského trhu a jeho přiblížení se k standardům EU. Naši členové měli možnost navázat obchodní vztahy, účastnit se veletrhů a obchodních misí. Věříme, že naše aktivity přispěly k podpoře obyvatel a ekonomiky Ukrajiny.

V roce 2023 se naše členská základna rozrostla na více jak 190 společností. Naše webové rozhraní se rozrostlo o sektorové listy, informace o regionech a českých partnerských krajích a nejdůležitější informace o financování. Nově sdílíme informace nejen o českých programech podpory Ukrajiny, ale také o programech nadnárodních organizací, zahraničních dárců a Evropské unie. Na webu jsme také rozšířili položku Poptávka a Nabídka, kde ukrajinská strana prezentuje své podniky a produkty.

Z našeho dotazníkového průzkumu vyplývá, že více než 40 % našich členů díky našim aktivitám navázalo významnou obchodní spolupráci. Jsme rádi, že vidíme spokojené tváře za našimi aktivitami. Pokud se s námi chcete podělit o některý z těchto úspěchů, neváhejte nám zaslat informace na e-mail: ukrajina@mpo.cz. Informace, ideálně s fotodokumentací, zveřejníme v našem newsletteru nebo na našem webu BKUA.

Úspěchy Business klubu Ukrajina v roce 2023

V minulém roce jsme zahájili řadu aktivit, které přinesly významné úspěchy. Začali jsme sbírkou “Rozsvěcíme Ukrajinu”, kde se nám podařilo získat 769 302 Kč. Tyto prostředky byly využity k získání moderních zdrojů tepla a elektrické energie pro instituce postižené konfliktem. Na tento úspěch jsme navázali vysláním obchodních delegací. Účastnili jsme se veletrhu ReBuild Ukraine ve Varšavě, kde jsme navázali důležité kontakty. Naše obchodní mise byly zaměřeny na pokročilá průmyslová odvětví, kdy jsme se v březnu zaměřili na důlní technologie a v červnu jsme otevřeli dveře pro spolupráci v západoukrajinských regionech. Naše mise na Ukrajinu v červenci byla produktivní, s návštěvou významných měst a účastí na businessových fórech. Pozdější setkání s delegací města Dnipro položilo základy pro rozvoj českých projektů v tomto významném východním regionu.

Ve spolupráci s Odborem obchodní politiky jsme spustili sérii workshopů o předcházení rizikům při podnikání, na které se mohou naši členové hlásit.

Naše vlajková loď, akce Contact Ukraine sloužila jako důležitá platforma pro diskuzi a prezentaci spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou v oblasti obchodu, průmyslu a energetiky. Akce byla poctěna účastí českého premiéra Petra Fialy a uzbeckého premiéra, kteří se také účastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Zvláštní pozornost si také získala vysoká účast představitelů Ukrajiny. Do Brna přijelo přibližně 100 zástupců z oblasti byznysu, regionálních samospráv a měst, což byla největší obchodní mise, jež opustila hranice Ukrajiny od začátku konfliktu. Během akce byly prezentovány místní hospodářské komory z 6 ukrajinských oblastí (Dněpropetrovské, Ivano-Frankovské, Kyjevské, Lvovské, Rivenské a Ternopilské oblasti) s vysokým potenciálem pro hospodářskou spolupráci.

Dnes se již blížíme k hranici 200 členů a těšíme se na další spolupráci v tomto roce. Očekávejte nová setkání, projekty a rozšiřování našich proexportních nástrojů.Děkujeme za vaši podporu,

Tým BKUA