Capacity Building for Ukraine

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program Capacity Building for Ukraine (CBU), který je zaměřen na předávání českého know-how nejen v oblasti integrace do EU. Jeho cílem je seznámit partnery s českými programy, aktivitami, technologiemi a řádnými postupy k jejich používání. Program zahrnuje různé formy spolupráce, jako jsou bilaterální jednání, veletrhy a konference, které jsou označovány jako “Incoming”. Dále program nabízí “Twinning”, což jsou dlouhodobější vzdělávací akce.

Základní požadavky na projekt v rámci programu CBU zahrnují projekty vycházející z činnosti BKUA, projekty vycházející z jednání s ukrajinskými protějšky, a projekty z vlastní iniciativy MPO či na doporučení třetích stran. Tímto způsobem program CBU aktivně podporuje a rozvíjí spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou.

Doporučení třetích stran zasílejte na adresu: ukrajina@mpo.cz

*zasláním formuláře nevzniká Ministerstvu průmyslu a obchodu žádná smluvní povinnost