Cesta k úspěšné obnově: potenciál rekonstrukčních prací na Ukrajině

December 01, 2023

Ukrajinské Ministerstvo pro rekonstrukci představilo komplexní studii, ve které otevírá pohled na obchodní potenciál v oblasti rekonstrukčních prací na Ukrajině. Prezentace důkladně analyzuje přímé fyzické škody na budovách a infrastruktuře, které již dosáhly výše 135 miliard dolarů. V rámci studie je poskytován podrobný rozklad škod a potřeb podle jednotlivých sektorů, jako jsou bydlení, školství, doprava a další.

V textu je možné dohledat nejen základní přehled aktuálních projektů obnovy, které jsou financovány mezinárodními finančními institucemi nebo státním rozpočtem, ale také informace o zárukách a pojištění proti válečnému riziku pro zahraniční investory, jež nabízí Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Německo, Francie, Polsko a další země.

Odkaz na kompletní prezentaci naleznete zde: