Contact Ukraine 2023 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

September 22, 2023

Rádi bychom Vás informovali o akci Contact Ukraine, která se bude konat paralelně s Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně ve dnech
10. - 12. října 2023. Tato událost má za cíl propojit české firmy působící
v oblasti dopravní infrastruktury, energetiky, rekonstrukčních prací, strojírenství a zdravotnictví s ukrajinskými představiteli a regionálními hospodářskými komorami. Na programu budou prezentace, debaty
a možnost jednání s ukrajinskými stakeholdery. Na Contact Ukraine bude také příležitost se dozvědět více o financování exportu na Ukrajinu, mezinárodních rekonstrukčních projektech nebo česko-ukrajinské spolupráci v chytrém průmyslu. Tato akce slouží jako důležitý krok
k posílení obchodních a partnerských vztahů mezi Českou republikou
a Ukrajinou. Více informací naleznete na webu Business klubu, oficiálních webových stránkách veletrhu a partnerů akce, kterými jsou BVV, MZV ČR, MF, CT, SP ČR, HK ČR a KZPS ČR.


Registrace na akci je možná zde: Contact Ukraine 2023