Dar VZU Plzeň lidem na Ukrajině

February 10, 2023

Dalším z mnoha důkazů ochoty v naší společnosti pomáhat lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině je také sbírka mezi zaměstnanci společnosti VZU Plzeň. Za prostředky sbírky byly pořízeny tři mobilní elektrocentrály, které byly následně po zprostředkování Business klubem Ukrajina (ukrajina@mpo.cz ) předány zástupcům Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Ukrajinské velvyslanectví přislíbilo, že dar bude směřován do zdravotnických, vzdělávacích nebo jiných civilních zařízení.