DeveloPPP: Německý impuls pro rekonstrukci Ukrajiny

December 20, 2023

Německé federální ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj spustilo finanční program pro investice do rekonstrukce Ukrajiny. Platforma DeveloPPP sdružuje rozvojové projekty z celého světa a nyní se k ní přidají i projekty obnovy a modernizace na Ukrajině. K tomu slouží nástroj DeveloPPP Special Competition Ukraine.

Hlavní podmínkou pro příjemce těchto prostředků je být registrován jako podnik v rámci Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) nebo mít status člena Výboru OECD pro rozvojovou pomoc. Dále musí být společnost v soukromém vlastnictví a orientovaná na zisk, její finanční a personální možnosti musí odpovídat rozsahu projektu. Navrhovaný projekt musí přispívat k rekonstrukci Ukrajiny a a ideálně se pohybovat v sektoru zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví nebo obnovitelných zdrojů energie. Jako realizátora projektu lze zvolit buď DEG Impulse, nebo GIZ, každý partner má svá specifika, o kterých se dočtete na výše uvedeném odkaze.

DevelopPPP také dlouhodobě nabízí dva hlavní typy financování, které se liší dle typu příjemce finančních prostředků. Prvním z nich je model cílený na malé a střední podniky ve formě finanční a technické podpory. Umožňuje jim rozšířit své aktivity do rozvojových či rozvíjejících se zemí. Druhý model bude vyhovovat podnikům, které již v těchto zemích začaly působit a mají inovativní business model, který by chtěly dále rozvíjet. Tyto dva programy jsou hlavní, ale DeveloPPP nabízí i další atraktivní příležitosti, jejichž konkrétní výčet naleznete zde. Sektory, o jejichž podporu jeví platforma speciální zájem, jsou zemědělství a potravinářský sektor, životní prostředí a digitalizace.