EBRD letos podpořila Ukrajinu 1,2 miliardou eur

November 13, 2023

Financování Ukrajiny ze strany Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) dosáhlo v prvních třech kvartálech tohoto roku 1,2 mld. eur. Banka se v zemi významně angažuje a očekává se, že si udrží vysokou úroveň podpory i nadále.

„Dosažení tohoto milníku potvrzuje neochvějný závazek EBRD podporovat vaši zemi,“ řekla prezidentky banky Odile Renaud-Basso prezidentu Zelenskému a dodala: „Naše partnerství je důkazem odolnosti a potenciálu ukrajinské ekonomiky, jejího finančního a obchodního sektoru a odvahy jejích podnikatelů a lidí."


EBRD, největší institucionální investor na Ukrajině, se zavázala, že v letech 2022 až 2023 vyčlení do ukrajinské ekonomiky finanční prostředky ve výši nejméně tři miliardy eur a bude hrát klíčovou roli při rekonstrukci země.


Banka se primárně zaměřuje na udržení energetické a potravinové bezpečnosti, obnovu infrastruktury, poskytování obchodních financí a podporu soukromého sektoru.


V roce 2022 poskytla Ukrajině finanční prostředky ve výši 1,7 miliardy eur. Vzhledem k dosavadní podpoře je banka na cestě brzy dostát svému slibu a poskytnout zemi tři miliardy eur.


EBRD v průběhu války zesílila své angažmá na Ukrajině. Její počáteční reakce na krizi se soustředila na poskytování nouzové likvidity. Nyní se stále více zaměřuje na poskytování financí na opravy a přestavbu infrastruktury.


Banka se zaměřila na zlepšení silničních a železničních zásobovacích tras na Ukrajinu, aby byla kompenzována nejistota vyplývající z narušení hlavních lodních tras přes válkou poškozené černomořské přístavy.


Další důraz je kladen na podporu obchodu a zlepšení přístupu k financím pro ukrajinské soukromé společnosti, především malé a střední podniky. Banka má na Ukrajině 14 partnerských finančních institucí, které umožňují tok financí do reálné ekonomiky.


Prostřednictvím Programu Trade Facilitation Programme (TFP ) banka umožňuje ukrajinským podnikům zachovat si potřebný přístup k financím. Z tohoto nástroje a rovněž poskytováním úvěrů banka od začátku války poskytla více než 800 milionů eur soukromým zemědělcům a dalších podnikům působícím v kritických sektorech.


EBRD předpokládá, že na Ukrajině se bude v příštích dvou letech nadále angažovat.
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina.

Zdroj: https://www.ebrd.com/ukraine.html