Edukační seminář EIB: České firmy a rekonstrukce Ukrajiny

November 30, 2023

Business klub Ukrajina vás srdečně zve na informační seminář, který pořádá Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou a Ukrajinsko-českou obchodní komorou. Téma semináře se zaměřuje na příležitosti pro české firmy v oblasti rekonstrukce Ukrajiny ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB). Tento seminář, který se koná pod záštitou vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny, pana Tomáše Kopečného, proběhne dne 13. prosince 2023 ve Velkém sále Černínského paláce.

Na semináři se můžete setkat s představiteli Evropské investiční banky, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí a dalších klíčových institucí. Událost se uskuteční buď osobně v Černínském paláci, nebo v hybridní formě prostřednictvím platformy MS Teams.


V případě zájmu o účast na semináři vás žádáme o provedení registrace, která bude otevřena do 10. prosince 2023 na adrese

.

Více informací o semináři můžete najít na stránce SPČR.