Efektivní nakládání s odpady jako investice do udržitelné budoucnosti průmyslu

May 09, 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. dubna uvítalo ukrajinskou delegaci vedenou poslancem zastupitelstva města Záporoží, Dmitrijem Miščenkem.

V Třebíči delegace navštívila výrobní prostory společnosti TEDOM, která je českým průkopníkem ve výrobě kogeneračních jednotek. Decentralizace energie poskytuje výhodu v eliminaci ztrát spojených s přenosem elektřiny přes vzdálené přenosové soustavy. Jednou z efektivních metod využití této decentralizace je kogenerace, která kombinuje tradiční i obnovitelné zdroje energie k výrobě tepelné energie a elektřiny souběžně. Tato metoda si zaslouží zvýšenou pozornost v oblasti energetiky a pomalu se stává předmětem mnoha budoucích investic.

Následně se ukrajinská delegace přesunula na praktickou exkurzi, která začala prezentací zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Brně, kde měla delegace příležitost se seznámit s integrovaným systémem nakládání s odpady, včetně sběru, svozu a recyklace. Ve spalovně, která je jedna ze čtyř v Česku, je z odpadu čerpána elektrická energie. Zvláštní pozornost byla věnována automatizované třídící lince a systému, který je financován prostřednictvím poplatků od obyvatel města. Tato strategie se ukázala jako úspěšná v praxi, protože proces zpracování komunálního odpadu je efektivně využíván k vytápění brněnských domácností.

Ukrajina čelí masivním útokům na energetickou soustavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto vyzývá všechny subjekty, které disponují energetickými potřebami a mají možnost poskytnout je formou humanitárního daru nebo s výraznou slevou, aby kontaktovali zástupce BKUA.

Aktuality

Projekt: Dálkové vytápění ve městě Lutsk
Tendr: Dodávka proudových transformátorů 110-154 KV
Exportní garanční a pojišťovací společnost se připojila k podpoře ukrajinské ekonomiky
Pozastavení přijímání žádostí do programu Aid for Trade Ukraine
Logistika – současné výzvy a trendy: Ukrajina, Česká republika, Evropa
Termín prodloužen. Výběrové řízení pro firemního konzultanta při implementaci programu urychlení investic
Tendr: Nákup elektrických železničních lokomotiv
Již 4.-6. června se na brněnském URBISu můžete těšit na druhý ročník Contact Ukraine 2024!