EGAP spouští Fond Ukrajina

July 25, 2023

Na základě usnesení vlády České republiky č. 525 ze dne 12. 7. 2023 a navazujícího pokynu Ministerstva financí České republiky poskytuje Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) opět pojištění vývozu zboží a služeb na Ukrajinu.


Do Fondu Ukrajina stát vložil 239 milionů korun a dalších 100 milionů EGAP. Prostředky jsou určeny ke krytí krátkodobých případů s maximální délkou splatnosti jeden rok. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program. Příjem žádostí o pojištění na Ukrajinu je spuštěn od 24. 7. 2023. 


Více informací naleznete:

https://www.egap.cz/cs/FondUkrajina