ČEPS dodává na Ukrajinu zařízení pro přenosovou síť

March 10, 2023

Ze skladových zásob ČEPS bylo v minulém týdnu vypraveno větší množství zařízení pro přenosovou soustavu. Podpora Ukrajiny v této oblasti bude ze strany České republiky pokračovat i nadále; další dodávky zařízení pro přenosovou soustavu budou probíhat v průběhu roku.

Nakládka probíhala v několika etapách, na několika místech a k dnešnímu dni jsou darovaná zařízení připravena pro ukrajinskou stranu k odběru na jim dostupném místě. Jedné nakládky se zúčastnili zástupci Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, představitel spol. ČEPS společně se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu zastoupeného ředitelem Odboru Evropských zemí.