České zdravotnické firmy na ReBuild Ukraine: Health and Rehabilitation

July 03, 2024

Ve Varšavě se konal třetí ročník ReBuild Ukraine se zaměřením na Health & Rehabilitation. Speciálně zaměřený veletrh s konferencí, který reflektoval mezinárodní snahu o znovuobnovení zdravotní péče na Ukrajině. Akci zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník společně se švédskou ministryní zdravotní péče Acko Ankarberg Johansson.

Cílem akce bylo umožnění propojení mezinárodních firem s ukrajinskými zástupci, a to jak ze soukromé, tak ze státní sféry. V sekci národních pavilonů např. Nizozemska, Německa nebo Švédska nechybělo ani zastoupení České republiky formou oficiální účasti (ČOÚ) za podpory MPO. Na společné expozici se představilo 16 českých firem za podpory Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP).

Na expozici se prezentovaly tyto české firmy: 3Dees Industries, BMT Medical Technology, BTL Industries, CODACO Electronic, Comedeq, Chirastar KDT, ISOLIT-BRAVO, Linet, MEBSTER, MZ Liberec, OR-CZ, Parabel, PROFIL NÁBYTEK, ProSpon, VUP Medical, TSE Medical. Do Varšavy přijely i další firmy, které ač nevystavovaly, zúčastnily se veletrhu.

Součástí naší byla také recepce na českém velvyslanectví ambasádě ve Varšavě, kde měly firmy možnost se v neformálním prostředí kontaktovat s ukrajinskými partnery, projednat jejich potřeby a možnosti spolupráce.

Největší potřeby ukrajinského zdravotnického sektoru nyní představují rehabilitační přístroje, protetika, výstavba nových zdravotnických center a zabezpečení energetické bezpečnosti v podobě kotelen, náhradních generátorů a solárních elektráren.