EU4Business: Mise z Ivano-Frankovské oblasti posílila česko-ukrajinské vztahy

November 14, 2023

V období od 7. do 10. listopadu 2023 se uskutečnila obchodní mise do Jihomoravského kraje, kterou zorganizovala Ivano-Frankovská obchodní a průmyslová komora v rámci mezinárodního programu spolupráce "EU4Business: SME Recovery, Competitiveness and Internationalisation". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a německou vládou a jeho realizátorem byla společnost Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ukrajinské podniky během mise aktivně hledaly obchodní příležitosti na českém trhu. Klíčovými setkáními byly především jednání s RHK Jihomoravského kraje a MPO, se zástupci krajského úřadu JMK či s Veletrhy Brno a.s.

Zástupci ukrajinských firem, jako Stovpiuk Family Brand a MIX Chayu, projevili zájem o navázání partnerství a hledání možností prodeje svých výrobků v České republice. Zvláštní pozornost byla věnována také návštěvě Konzulátu Ukrajiny v Brně, kde probíhala diskuse o exportních možnostech pro ukrajinské podnikatele.

Celá akce byla součástí širšího programu EU4Business , jehož cílem je podpora obnovy a růstu ukrajinských malých a středních podniků.