Exportní garanční a pojišťovací společnost se připojila k podpoře ukrajinské ekonomiky

June 13, 2024

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) je mezi prvními signatáři memoranda o porozumění na podporu Ukrajiny, podepsanému v Berlíně během konference o obnově Ukrajiny. Dokument, iniciovaný Německem, podepsalo 13 zemí, včetně EGAP (Česko), Atradius Dutch State Business (Nizozemsko), EDC (Kanada), EKN (Švédsko), Euler Hermes (Německo), EIFO (Dánsko), Finnvera (Finsko), KUKE (Polsko), PricewaterhouseCoopers (Německo), NEXI (Japonsko), SACE (Itálie), UKEF (Velká Británie) a US-EXIM (Spojené státy americké).

Cílem memoranda je zintenzivnit oboustranný obchod a investice na Ukrajině, podpořit její obnovu a propagovat ji jako atraktivního obchodního a investičního partnera. Memorandum se zaměřuje na sdílení kontaktů mezi odborníky, optimalizaci nástrojů financování a vyzývá další země k připojení se k podpoře Ukrajiny. Signatáři se také zavázali k pokračující podpoře Ukrajiny a sdílení zkušeností v rámci konkrétních obchodních případů.

EGAP již v minulém roce spustil Fond Ukrajina na podporu českého vývozu na tento východní trh, který poskytuje pojištění pro pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení, pojištění bankou financovaného dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení či pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu. Zkušenosti s tímto projektem ukázaly, že čeští podnikatelé o něj projevili silný zájem a navzdory válkou poničenému stavu je ukrajinský trh stále atraktivní destinací pro český export.