Exportní garanční a pojišťovací společnost spouští nový program EGAP Plus

December 20, 2022

Nový program Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) má za cíl pomoci firmám orientovaným na vývoz zmírnit dopady rusko-ukrajinské války.

Rozpočet programu počítá s krytím úvěrů do celkové výše 6,25 miliardy CZK. Délka záruky je maximálně 6 let. V rámci provozního

financování je možné úvěr použít i na vystavení bankovních záruk a akreditivů. Program není určen pro firmy podnikající v oblastech ubytování, cestovního

ruchu a hazardních her. Vystavování záruk skončí na konci roku 2023.

Kompletní znění podmínek je uvedeno na stránkách EGAP.cz, včetně kontaktů na specialisty, kteří odpovídají na dotazy bank či exportérů. Žádosti

je možné podat elektronicky na stránkách Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Podrobnější informace naleznete na stránkách EGAPu:

https://www.egap.cz/cs/egap-pomuze-firmam-ziskat-625-miliardy-na-zmirneni-dopadu-valky-spousti-zaruky-egap-plus