Finanční a poradenské služby

Konzultační služby pro české i ukrajinské firmy pro účely získávání grantů, propojování poptávky a nabídky

Konkrétní státní pomoc v rámci fungování Business Klubu Ukrajina bude realizována skrze koordinační snahu MPO v matchmakingu českých subjektů s ukrajinskými a naopak. Za tímto účelem bude MPO monitorovat nabídku na české a poptávku na ukrajinské straně s cílem zefektivnit a maximalizovat celkové úsilí. Další pozornost bude věnována pomoci českým a ukrajinským firmám v dosažení grantů.