Již 4.-6. června se na brněnském URBISu můžete těšit na druhý ročník Contact Ukraine 2024!

May 28, 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zve všechny zájemce z podnikatelského sektoru na druhý ročník akce Contact Ukraine konanou v rámci URBIS The Smart Cities Meetup již 4.-6. června!


Prostřednictvím Contact Ukraine budou návštěvníci mít také možnost dozvědět se více o financování exportu na Ukrajinu, o příležitostech spojených s mezinárodními rekonstrukčními projekty nebo o vzájemné spolupráci v oblasti chytrého průmyslu. Akci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s partnery ze státní správy, neziskovým hnutím Nesehnutí a s ČVUT. Věříme, že přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a k vytvoření zajímavých nových obchodních partnerství.


Přínos akce pro Vaše podnikání:

• Osobní účast zástupců šestnácti ukrajinských měst.

• Informace o nejnovějším vývoji ve financování komerčních zakázek skrze EU Ukraine Facility a možnost individuální konzultace.

• Bohatá nabídka partnerů k bilaterálnímu jednání.

Hlavní i vedlejší odborný program.


Registrace (s promokódem MPO_URBIS2024 vstup zdarma).


ÚTERÝ 4. ČERVNA

14:30 – 16:30 Výzvy a příležitosti rozvoje Smart Cities v regionu SEE / Agora II (národní zóna), ENG/UKR

Lze vyvíjet městské solární projekty v době války a proč by to někdo dělal? Proč může solární energie hrát klíčovou roli v úsilí o rekonstrukci Ukrajiny a jak mohou evropské společnosti, vlády, dárci a obce přispět a podpořit tento zásadní přechod. Zjistěte, jak má Ukrajina potenciál stát se modelem pro SMART solární města. Prostřednictvím konkrétních řešení a úspěšných případových studií odhalíme použitelné strategie pro využití potenciálu obnovitelné energie při revitalizaci Ukrajiny. Budeme diskutovat o inovativních přístupech, politických důsledcích a společných iniciativách zaměřených na podporu udržitelné energetické transformace na Ukrajině i mimo ni.
STŘEDA 5. ČERVNA


10:00 – 12:00 Příležitosti pro obnovitelné zdroje při obnově Ukrajiny / Agora II (národní zóna), ENG/UKR

Na této akci se dozvíte, jakým výzvám ukrajinské obce čelí, jakého pokroku bylo v těchto oblastech dosaženo a co lze očekávat při vstupu na ukrajinský trh v současných podmínkách. Především však můžete navázat osobní kontakty, prohovořit o možnostech spolupráce a vznést na potenciání partnery dotazy relevantní pro vaše podnikání. Otevřená diskuse o řešení těchto překážek je významným faktorem pro otevření ukrajinského trhu zahraničním zájemcům.
ČTVRTEK 6. ČERVNA


9:30 – 12:30 Klimatická tranzice a cirkularita jako součást rekonstrukce Ukrajiny / Agora II (národní zóna), ENG/UKR

Workshop, který seznámí ukrajinská města s EU misí klimaticky neutrálních a chytrých prostřednictvím aktivit platformy NetZeroCities a prvního Horizon Europe projektu U-CAN vedeného Technickou univerzitou v Drážďanech. UCEEB ČVUT Praha představí výstupy projektu CirCon4Climate se zaměřením na implementaci cirkulárních principů ve vystavěném prostředí, základní cirkulární strategie a nástroje pro cirkulární design, cirkulární zadávání veřejných zakázek a koncept materiálového katastru včetně jeho přínosů v oblastech zasažených katastrofamiAktuality

Projekt: Dálkové vytápění ve městě Lutsk
Tendr: Dodávka proudových transformátorů 110-154 KV
Exportní garanční a pojišťovací společnost se připojila k podpoře ukrajinské ekonomiky
Pozastavení přijímání žádostí do programu Aid for Trade Ukraine
Logistika – současné výzvy a trendy: Ukrajina, Česká republika, Evropa
Termín prodloužen. Výběrové řízení pro firemního konzultanta při implementaci programu urychlení investic
Tendr: Nákup elektrických železničních lokomotiv
Již 4.-6. června se na brněnském URBISu můžete těšit na druhý ročník Contact Ukraine 2024!