Komentář ministra k zahájení Business klubu Ukrajina

September 06, 2022

Ruský diktátor Vladimir Putin se přepočítal. Když v únoru zaútočil na Ukrajinu, počítal s tím, že tuto zemi ovládne během pár dnů, maximálně týdnů. Ukrajina se však v počátku ruské invaze dokázala ubránit a následně jí na pomoc přispěchaly západní země. Velkou roli v tom sehrála i Česká republika.

Ač už asi skoro všichni cítíme únavu z války, náš cíl se nijak nemění. Jde o ukončení ruské agrese a zachování ukrajinské celistvosti. A my musíme být na tento optimistický scénář připraveni.

Ruská agrese stála desítky tisíc životů. Kompletně ale také zničila velkou část kritické infrastruktury na Ukrajině, ale i výrobních kapacit a obytných zón v zemi. Aby se život na Ukrajině v budoucnu vrátil do starých kolejí, bude potřeba pomoci s obnovou Ukrajiny. Proto již nyní společně s ministerstvem zahraničních věcí a dalšími partnery zapojujeme Česko do obnovy Ukrajiny. Pod názvem „Business klub Ukrajina“ jsme s více než sto třiceti zástupci českých firem a asociací spustili platformu, jejímž cílem je pomoci zabezpečit udržitelnou, silnou a inovativní ukrajinskou ekonomiku.

Náš podíl na obnově Ukrajiny je neodmyslitelným vyjádřením respektu za statečný boj jejích občanů za bezpečnost Evropy a její obdivuhodný pokrok směrem k evropské integraci. Poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího statusu kandidátské země EU je jednou z pěti hlavních priorit českého předsednictví v Radě EU. Česko je připraveno se této zodpovědnosti zhostit a podpořit efektivní evropskou spolupráci, a to nejen v rámci Business klubu Ukrajina.

Přesto během jednání Klubu visela ve vzduchu otázka: „Jak dál?“ Proto jsme hned po zahájení jeho činnosti začali připravovat první krok. Ukrajinská města naléhavě potřebují zajistit výrobu dostatku elektrické energie, a obnovit veškerou infrastrukturu v poškozených oblastech, včetně dopravy. Velkou výzvou je zajistit ubytování pro vnitřně přesídlené občany Ukrajiny, znovu nastartovat zemědělství i zpracovatelský nebo potravinářský průmysl. A na tom všem se může český business podílet.

K další rekonstrukční fázi přistoupíme v návaznosti na aktuální vývoj války, zatím probíhá mapování škod a shromažďování kontaktů. Jakmile to bude možné, jsme připraveni nabídnout konkrétní a cílenou pomoc. Díky příkladné spolupráci našich ukrajinských partnerů dobře víme, kde budeme nejpotřebnější. Důležitý je také monitoring příprav finanční pomoci na obnovu Ukrajiny z celého světa.

Rekonstrukce pro nás neznamená pouze postavit zpět vše, co bylo zničeno. Držíme se hesla Evropské komise „Build back better“ – obnovit a vylepšit. Výstavba nových domů, nemocnic a škol bude probíhat tak, aby docházelo k využívání špičkových, moderních technologií a chytrých řešení. Nezbytné bude také posílit odolnost Ukrajiny vůči budoucím hrozbám.

Ve snaze posílit českou energetickou bezpečnost jsem v posledních měsících absolvoval desítky schůzek s businessovými i politickými osobnostmi celého světa. A jedno téma se prolínalo skoro všemi – naše odhodlání pomoci Ukrajině a také uprchlíkům, kteří před ruskou agresí utekli. Tento náš morální postoj nám zajistil ve světě velké uznání a já ho tak vnímám jako významnou investici do budoucnosti naší země. Projevit se může i na našem podílu v obnově Ukrajiny.