Konzultace s ekonomickými diplomaty

June 30, 2023

Ve dnech 29.6–30.6. proběhly v prostorách veletržního areálu PVA EXPO Praha Letňany konzultace s ekonomickými diplomaty z celého světa. Přítomni tak byli ekonomičtí a zemědělští diplomaté z českých ministerstev a vedoucí zahraničníchkanceláří CzechTrade, ale také zástupci zahraničních zastoupení CzechInvestu

(Japonsko, Kanada, Korejská republika, Německo, USA, Velká Británie), České podnikatelské reprezentace v Bruselu (CEBRE), Klientského centra pro export,

Design Centra CzechTrade, České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), Agentury pro podnikání a inovace a Úřadu pro průmyslové vlastnictví.


Akce se zúčastnili také experti MPO za BKUA, kteří v průběhu obou dnů vedli jednání s představiteli téměř třiceti českých společností ze široké škály sektorů, které mají zájem na poválečné obnově. Probírána byla témata jako propojování českých společností s ukrajinskými partnery, business mise na Ukrajinu, proexportní programy a možnosti financování. Mimo to byli přítomní i zástupci ZÚ v Kyjevě a vedoucí kanceláře CzechTrade v Kyjevě, se kterými se zástupci společností dále radili o možnostech obchodování na Ukrajině.