Kraje

Programy partnerství krajů v evropských zemích jsou klíčové pro podporu spolupráce a integrace mezi regiony. Tyto programy, často podporované Evropskou unií, umožňují regionům sdílet zkušenosti, výměnu osvědčených postupů a společně pracovat na řešeních společných výzev. Jedním z příkladů je program Interreg, který podporuje spolupráci přes hranice a pomáhá vytvářet silnější a odolnější regiony v Evropě. Dalším příkladem je program URBACT, který podporuje udržitelný rozvoj měst v Evropě prostřednictvím partnerství. Tyto programy přispívají k posílení ekonomické, sociální a teritoriální soudržnosti v Evropě a podporují cíle Evropské unie v oblasti udržitelného rozvoje. Díky nim se evropské regiony stávají konkurenceschopnějšími a inovativnějšími.

Praha

Kraj:
Partnerský region:
 • Kyjev

Jihočeský

Kraj:
Partnerský region:

Jihomoravský

Kraj:
Partnerský region:
 • Oděská oblast
 • Lvovská oblast

Karlovarský

Kraj:
Partnerský region:

Královehradecký

Kraj:
Partnerský region:
 • Zakarpatská oblast

Liberecký

Kraj:

Partnerský region:
 • Vinnická oblast

Moravskoslezský

Kraj:
Partnerský region:
 • Zakarpatská oblast

Olomoucký

Kraj:
Partnerský region:
 • Ivanofrankivská oblast

Pardubický

Kraj:
Partnerský region:
 • Zakarpatská oblast

Plzeňský

Kraj:
Partnerský region:
 

Středočeský

Kraj:
Partnerský region:
 • Kyjevská oblast

Ústecký

Kraj:
Partnerský region:
 • Zakarpatská oblast

Vysočina

Kraj:

Partnerský region:
 • Zakarpatská oblast

Zlínský

Kraj:

Partnerský region:
 • Lvovská oblast