Mezinárodní finanční korporace (IFC) představila možnost financování agriprojektů na Ukrajině

April 05, 2024

Dne 26. března Business klub Ukrajina s Ministerstvem financí spolupořádal seminář o podpoře projektů českých podniků na Ukrajině s názvem „Česko-ukrajinské partnerství v agribusinessu: Podpora růstu pro odolnost a udržitelnost“.

Účastníci měli možnost získat od zástupců Mezinárodní finanční korporace (IFC), člena skupiny Světové banky, informace z první ruky. IFC je největší globální rozvojová instituce se zaměřením na spolupráci se soukromým sektorem v rozvíjejících se trzích. Firmám IFC kromě samotného financování nabízí expertízu v přípravě projektů a znalosti lokálních podmínek.

Seminář reflektoval velký zájem firem z oblasti potravinářství a zemědělství o podnikání na Ukrajině, který se pohybuje od humanitární pomoci až po konkrétní komerční projekty. Ukrajina má také pochopitelně zájem o zemědělskou techniku, která je opakovaně zasahovaná ruskými útoky. Je potřeba implementovat projekty, které zvyšují odolnost ukrajinského zemědělského sektoru ve válečné době a napomáhají obnovení globálních potravinových řetězců, které byly v důsledku války zpřetrhány.

S úvodním slovem vystoupil vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO David Müller, který zdůraznil důležitost ekonomické pomoci Ukrajině právě v tomto sektoru. Prosperující zemědělský sektor pomáhá Ukrajině financovat obranu proti ruské agresi. Představeny byly široké možnosti česko-ukrajinské spolupráce, které zahrnují nejen materiální obnovu a zajištění produkce, ale i vzdělávací aktivity, přenos know-how a budování odolnosti. Na úvod také pronesly několik slov ředitelka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí Zuzana Matyášová a poradkyně vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Markéta Řeháková.

S cennými příspěvky vystoupily představitelky IFC. Nejprve Senior Country Officer pro Ukrajinu Elena Vološina představila IFC obecně a oborová specialistka pro agribusiness Ekaterina Foster informovala účastníky o činnosti IFC na Ukrajině, specificky se zaměřením na globální potravinové řetězce. Poté si slovo převzala regionální zástupkyně Oksana Varodi a představila projekt „Agri Resilience“, který má za cíl podporovat zemědělské podniky v regionu střední a východní Evropy, vyhledávat vhodné partnery a rozvíjet financovatelné investiční projekty. Prezentovány byly i případové studie realizace na Ukrajině.

O financování vlastních projektů mohou žádat i české společnosti. IFC disponuje celou řadou finančních řešení pro projekty v oblasti agribusinessu. Podrobně se s podmínkami pro ucházení o financování můžete seznámit zde

https://www.ifc.org/en/what-we-do/products-and-services/how-to-apply-for-financing

Naším mottem zůstává „ukrajinská poptávka – české řešení – mezinárodní financování.“ Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za jejich podnětné připomínky a příspěvky a těšíme se na další pokračování této spolupráce s našimi resortními a institucionálními partnery.

V rámci networkingové části programu byla příležitost ke konverzaci jak s panelisty, tak s dalšími zástupci IFC, kteří se akce účastnili. Potěšily nás velmi pozitivní ohlasy účastníků semináře a těšíme se na další akce, které Vám pomohou rozvíjet Vaše podnikání v různých odvětvích.