MPO vytvořilo platformu, aby pomohlo s poválečnou obnovou Ukrajiny

Místo, kde se budou potkávat české firmy se zájmem o rekonstrukci Ukrajiny s těmi, kteří jim mohou pomoci.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti více než 140 českých firem, zástupců asociací, bankovních institucí a rezortů vznikl Business klub Ukrajina – platforma pro obnovu Ukrajiny.


„Na prvním místě je samozřejmě pomoci Ukrajině donutit Rusko ukončit jeho agresi vůči Ukrajině. Také následná obnova země ale bude zásadním tématem, a proto patří mezi pět pilířů českého předsednictví v Radě EU,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jsem proto rád, že jsme mohli vytvořit

platformu, prostřednictvím které budeme s podnikateli moci sdílet informace o konkrétních potřebách a na základě nich přizpůsobovat náš postup v rámci tohoto důležitého úkolu.“


Business klub Ukrajina by měl sloužit pro koordinaci zapojení českého businessu, hledání konkrétních sektorových synergií a řešení pro potřeby rekonstrukce. Členství v Klubu bude otevřené jak jednotlivým firmám, tak i sociálním partnerům.


Platforma bude volně přístupná všem firmám, které o účast budou mít zájem a měla by nabízet katalog poptávek ukrajinské strany a možnosti okamžitého zapojení do jednotlivých projektů. Velkým tématem této iniciativy bude nyní otevření přístupových fondů pro Ukrajinu, jakožto kandidáta na členství v EU a pomoc českým firmám s financováním jejich aktivit na Ukrajině obecně.


„Poválečná obnova bude znamenat velké množství příležitostí zejména pro sektory, které se soustředí na obnovu a modernizaci průmyslu, obnovu energetického sektoru, dopravní infrastrukturu, sanaci, dekontaminace či likvidace starých a válečných ekologických zátěží,“ dodává ministr Síkela.


Obnova Ukrajiny by se měla nést v duchu evropského hesla „Build Back Better,“ tedy nejde jen o obnovu zničeného do původního stavu, ale taktéž by se mělo jednat o modernizaci celých odvětví.


Ukrajinská strana již připravila road map a základní principy přístupu k rekonstrukci. Na unijní, resp. mezinárodní úrovni probíhají přípravy na vytvoření finanční platformy pro obnovu Ukrajiny, která by měla fungovat jako Marshallův plán po druhé světové válce.