Nabídka investičních příležitostí na Ukrajině: Otevřené dveře pro investory

November 21, 2023

Ukrajina se rozhodla pro odvážný krok směrem k ekonomické obnově a představila rozsáhlé portfolio více než 1 400 státních aktiv, jež jsou připraveny

k privatizaci. Tento rozsáhlý seznam zahrnuje podniky, pozemky, budovy i další nemovitosti. Nejlukrativnější nabídky najdeme ve výrobě alkoholu, lomech

a hornických podnicích, technických centrech, brownfieldech a dalších.


• Výroba alkoholu: Ukrajina nabízí více než 20 lihovarů vyrábějících potravinářský, biologický a technický alkohol, spolu s podniky zpracovávajícími

a skladujícími obilniny. Tento sektor slibuje jak průmyslové, tak zemědělské investiční možnosti.

• Lomy a hornické podniky: Ukrajinská vláda nabízí čtyři lomy těžící dekorační a stavební kámen, vápenec, sádrovec, křídu a jílovec, spolu se solnou továrnou

a pěti podniky na těžbu rašeliny s velkými zásobami a plochami.

• Restart produkce: V nabídce je možné dohledat jedenáct aktiv s potenciálem pro renovaci a obnovení výroby, jako jsou závody, továrny, instituty a podniky

v různých odvětvích, jako je letecký průmysl, strojírenství, chemie a zpracování titanu.

• Brownfieldy vhodné pro revitalizaci: Alokováno bylo třicet brownfieldových lokalit vhodných k revitalizaci a investicím.

• United Mining and Chemical Company (UMCC): Největší těžař titanu a zirkoniových rud v Evropě, UMCC s vývozem do 35 zemí pevně zajišťuje své

postavení jako klíčového hráče na globálním trhu.

• Oděská hnojiva: Jako největší výrobce močoviny a druhý největší výrobce čpavku na Ukrajině, spolu s přepravními službami pro ostatní podniky.

• Centrenergo: Energetický gigant, který produkuje elektřinu a teplo ze tří kombinovaných tepelných elektráren, významně přispívá k elektrické a tepelné

energetice Ukrajiny.


Investoři hledající příležitosti mohou prozkoumat kompletní seznam příležitostí na adrese: https://privatization.gov.ua/