Návštěva delegace z Dnipra – zajímavé nabídky pro české firmy

April 06, 2023

Na konci března Prahu na čtyři dny navštívila šestičlenná delegace z ukrajinského oblastního centra Dněpropetrovské oblasti, jímž je město Dnipro. Delegaci vedl náměstek primátora Volodymyr Miller a její součástí byli také odborníci na zahraniční spolupráci a financování. Pro delegaci jsme připravili business forum za účasti více než čtyřiceti firem a také návštěvu ve firmách z oblasti zdravotnictví, infrastruktury, stavebnictví a energetiky. Delegace navštívila firmy v Praze, Plzeňském a Zlínském kraji.  

Důležitou informací, kterou si představitelé Dnipra přáli předat, je velká ochota začít vytvářet studie proveditelnosti a projektové dokumentace zejména na projekty, které delegace představila. Přibližně 30 těchto projektů naleznete v prezentaci zde a také roztříděné podle odvětví v sekci Sektory.

Dnipro bylo ušetřeno okupace a masivního ostřelování, město tak neutrpělo žádné velké škody v důsledku války. Jako oblastní centrum Dněpropetrovské oblasti se zde nakumulovalo velké množství vnitřně vysídlených osob – přibližně se jedná o 200 tisíc uprchlíků, pro než je nezbytné zajistit ubytovací kapacity a náležitě upravit dosavadní infrastrukturu města, aby reflektovala aktuální potřeby obyvatel. Město tak nabízí zajímavé možnosti zejména v sektoru stavebnictví, dopravy a kritické infrastruktury.


Dále delegace informovala o výstavbě industriálního parku v blízkosti centra města, zahraniční firmy jsou zde vřele vítány a nabádány k přesunutí výroby do tohoto velkého areálu. Fyzická přítomnost výroby i obchodního zastoupení poskytne firmám značnou konkurenční výhodu po skončení války.