Novoroční setkání Business klubu Ukrajina

January 24, 2023

Kapacita pro novoroční setkání Business klubu Ukrajina byla již naplněna. Děkujeme za projevený zájem a těšíme se na setkání 26.01.2023, příp. při jiné z námi konaných akcí.