Novoroční setkání Business klubu Ukrajina

January 27, 2023

Dne 26.01.2023 proběhlo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) již dříve avizované novoroční setkání Klubu. Setkání moderoval koordinátor Business klubu Ukrajina a ředitel Odboru evropských zemí, Martin Pospíšil, který stručně zrekapituloval akce Klubu a akce pořádané za účasti Business klubu Ukrajina v loňském roce.


Na začátku setkání vystoupil se svým projevem zástupce vrchního ředitele sekce, Lukáš Prokeš, jehož projev směřoval k vládou schválenému Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023 až 2025 a akci ministerstva Rozsvěcíme Ukrajinu (https://www.businessklubukrajina.cz/rozsvcime-ukrajinu). Po vystoupení zástupce vrchního ředitele sekce hovořil pan Vitalij Usatij, chargé d'affaires ukrajinského velvyslanectví v Praze. Pan Usatij vyjádřil potěšení z existence této platformy a zájmu o dění na Ukrajině, jejíž rekonstrukce bude jistě velkou

příležitostí pro české firmy z řady odvětví. Mezi vystupujícími byl i pan Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Slova vládního zmocněnce byla rovněž adresována českým firmám. Klíčovým slovem byly investice, za něž je třeba považovat vládou vyčleněné prostředky pro Program humanitární,

stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023 až 2025. Jde o investice, jejichž návratnost tkví v zintenzivnění podnikání

českých firem na Ukrajině.


Dovolujeme si připomenout, že Ministerstvo průmyslu a obchodu disponuje z celkových 500 milionů korun prostředky ve výši 85 milionů. Tyto prostředky budou použity na podporu obchodu s Ukrajinou formou nástrojů v gesci MPO.


Níže naleznete prezentaci, jež byly promítnuta při setkání.