Ukrajina organizuje pro zájemce z řad soukromého sektoru online konferenci k obnově Ukrajiny

Dne 29.09.2022 se uskuteční konference REBUILDING UKRAINE WITH THE PRIVATE SECTOR: International Investment Fair. Cílem konference je představit projekty spojené s obnovou Ukrajiny a povzbudit všechny, kteří mají zájem se podílet na poválečné obnově Ukrajiny, k účasti (nejen) na ukrajinskou stranou prezentovaných projektech z oblasti investic, zemědělství a potravinářství, dopravy a logistiky a stavebnictví.

V jednotlivých blocích budou vystupovat nejen političtí představitelé Ukrajiny, ale rovněž i představitelé hospodářských komor a soukromých společností. Účastníkům konference budou představeny investiční projekty s finančním rámcem v řádech vyšších desítek či stovek milionů dolarů a možnosti záruk pro soukromé investory. Prezentovány budou například investiční projekty moderních logistických překladišť, projekty za účelem chovu dobytka pro export či projekt moderních agroparků spojených se zpracovatelským průmyslem a – v neposlední řadě – projekty z oblasti stavebnictví.

Pro účastníky této online konference bude zajištěno tlumočení z ukrajinského do anglického jazyka, resp. z anglického do ukrajinského jazyka. V duchu využití technologií, které se v 21. století k takovému účelu nabízejí, bude konference přístupná všem zaregistrovaným zájemcům, jak již bylo zmíněno, online formou. Podrobný přehled s časovým harmonogramem, přehledem diskutovaných témat, seznamem vystupujících a odkazem na registraci můžete nalézt na webových stránkách avizované konference: https://ukraineinvest.gov.ua/events/investment-fair/


Samotný odkaz pro registraci: https://bit.ly/3Q1MTMD .