Podpora obchodních vztahů a zdravotnických technologií: Česká podnikatelská mise na Ukrajinu

February 20, 2024

Ve dnech 10.–16. února 2024 jsme se zúčastnili businessové mise do Lvova, Kyjeva, Dnipra a Krivého Rihu, a to společně s podnikatelskou delegací čítající na třicet zástupců firem, působících mimo jiné v sektorech zdravotnických technologií, dopravy, energetiky a infrastruktury. Šlo tak o největší českou podnikatelskou delegaci do Ukrajiny od počátku plnohodnotné ruské invaze před dvěma lety. Na přípravě mise jsme spolupracovali mimo jiné s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy.

Cesta byla součástí již započatého dlouhodobého procesu navazování a prohlubování obchodních vztahů mezi českými a ukrajinskými firmami. Současně jde o pokračování a udržování vazeb na představitele ukrajinské samosprávy a asociací, což je nezbytným předpokladem pro úspěšnou a trvalou spolupráci.

Během bilaterálních jednání i businessových fór v Kyjevě, Dnipru a Krivém Rihu jsme představovali Business klub Ukrajina, stejně jako další navázané aktivity spojené s obnovou Ukrajiny, například programy Aid for Trade Ukraine či Capacity Building for Ukraine.

Během návštěvy Dnipra v Klinické nemocnici č. 16 zástupce našeho týmu předal dar v podobě VR brýlí a tabletu s rehabilitačním programem od společnosti VR Vitalis. VR Vitalis Pro je certifikovaný zdravotnický prostředek, který pomáhá pacientům pomocí fyzických cvičení – jde o spojení tradičních rehabilitačních postupů s možnostmi virtuální reality. VR Vitalis Pro zvyšuje kvalitu poskytované péče a zároveň snižuje provozní náklady zdravotnického zařízení. V ukrajinském kontextu pomůže například pacientům po válkou způsobeném úrazu navracet hybnost a jemnou motoriku a připraví je na postupný návrat do normálního života.