Poválečná obnova Ukrajiny jako sjednocující téma konference věnované Východnímu partnerství

November 02, 2022

Ve dnech 16. – 18. října proběhla v Kongresovém centru Praha konference českého předsednictví v Radě EU Eastern Partnership Business Forum: Geoeconomic Challenges and Opportunities.


Agresivní ruský vpád na Ukrajinu zvýraznil nutnost spolupráce EU s blízkým sousedstvím a státy, které se chtějí přiblížit jejím hodnotám. Přirozeným

akcentem fóra byla proto Ukrajina.


Východní partnerství je platforma pro posílení ekonomické a politické spolupráce mezi Evropskou unií a východoevropskými a jihokavkazskými

státy. Gruzie, Moldavsko a Ukrajina již podepsaly s EU prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu a v letošním roce podaly též přihlášku

k členství. Moldavsko a Ukrajina získaly statut přistupující země.


Představitelé VP se poprvé sešli v Praze v době konání prvního českého předsednictví v roce 2009 proto bylo pro ČR záměrem uspořádat tuto konferenci právě v době našeho druhého předsednictví.


Konference se zúčastnili političtí představitelé aktivních pěti členů Východního partnerství s výjimkou fyzické účasti představitelů Ukrajiny, jejíž političtí reprezentanti se s ohledem na přetrvávající ruské raketové a letecké útoky ze solidarity s občany Ukrajiny konference účastnili pouze na dálku v omezeném formátu. Účastnili se ale zástupci business sektoru všech šesti států, ačkoliv v případě Běloruska šlo o exilové zástupce. Mezi vystupujícími, moderátory i účastníky konference byli rovněž představitelé hospodářských komor, úspěšných společností a dalších

zainteresovaných subjektů ze států VP. První den konání konference patřil především politickým zástupcům států VP a bilaterálním jednáním. Představitelé podnikatelské a odborné sféry se následujícího měli šanci zúčastnit užších diskusních bloků zaměřených na výzvy současnosti a inovace v oblasti digitalizace,

energetiky, smart agriculture, smart cities a prověřování zahraničních investic. Dopolední diskuse byly doplněny o odpolední exkurze do předních

českých technologických firem odpovídající tematickému zaměření těchto bloků.


Business fórum Východního partnerství není ojedinělou událostí, naopak je logickým vyústěním procesu zbavení se závislosti ČR a států VP na Rusku, a to jak energetické, tak ekonomické. Tyto státy jsou nyní v obzvláště zranitelné pozici a musí se mít neustále na pozoru před neopodstatněnou ruskou agresí, v mnohých z nich Rusko udržuje takzvané zamrzlé konflikty. Účast všech pěti Východních partnerů na konferenci a jejich aktivní členství ve VP ukazuje, že tyto země již nechtějí být těsně provázány s Ruskem, našim úkolem v tomto případě je pomoci jim k co největší nezávislosti.

         

  • October 17: The Opening Session and the EU4Business newest Annual Report https://youtu.be/1JzhDbAZtnk

       

  • October 17: The Ministerial Panel and the introduction of the EaP TradeHelpDesk https://youtu.be/bqW27YdibnY


  • October 18: The Smart Cities Break-out Session https://youtu.be/XytAPNMS8_g