Pozvánka na nadcházející mezinárodní veletrhy

April 17, 2023

Vážení návštěvníci webu Business klubu Ukrajina,


dovolte nám, abychom Vás informovali o nadcházejících mezinárodních veletrzích, které by mohly být pro Vaše firmy zajímavé.

Konference MEKA 2023 - Nové bezpečnostní výzvy

17.–18. května 2023 se ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati bude konat 24. ročník konference Medicína katastrof – MEKA 2023, zaměřující se na nové výzvy v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti. Mezi hlavní tematické okruhy konference patří například mimořádné událostí přírodního a průmyslového charakteru, rizika vyplývající z války na Ukrajině a otázka třetího roku s onemocněním Covid-19. Konference se zúčastní i zahraniční sektorové delegace se zaměřením na připravenost ve zdravotnictví. Registrace je možná prostřednictvím online formuláře do 20. dubna 2023.

Více informací o konferenci, včetně výše registračního poplatku a možnostech ubytování, naleznete zde.

Veletrhy IDET, PYROS a ISET 2023

24.–26. května 2023 se na brněnském výstavišti uskuteční 30. ročník Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Veletrh IDET je významnou platformou pro představování nových technologií v oblasti obrany a pravidelně se ho účastní i nejvyšší političtí představitelé a armádní delegace z mnoha zemí. Veletrh IDET je připravován ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Souběžně se bude konat Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET, které potrvají do soboty 27. května.

Více informací naleznete zde.

Rebuild Ukraine 2.0

14.–15. listopadu 2023 se ve Varšavě bude konat druhý mezinárodní veletrh Rebuild Ukraine, zaměřený na obnovu Ukrajiny s důrazem na průmysl, infrastrukturu a bydlení. Tento veletrh bude navazovat na velmi úspěšný mezinárodní veletrh Rebuild Ukraine, který se konal v únoru letošního roku. Česká republika měla na veletrhu moderní stánek, kde 14 firem představilo česká řešení obnovy Ukrajiny, zejména v oblasti stavebnictví. Zástupci českých firem měli zároveň příležitost se setkat s představiteli ukrajinských samospráv, kteří na veletrhu prezentovali své projekty. Jedná se o skvělou příležitost, jak se podílet na

obnově Ukrajiny a zároveň získat nové kontakty a obchodní příležitosti. V případě zájmu o aktivní účast na listopadovém veletrhu ve formě prezentování

své společnosti neváhejte kontaktovat paní Formanovou na e-mailové adrese formanova@mpo.cz.