Pozvánka na workshop o předcházení rizikům při podnikání

November 24, 2023

Vážení zástupci firem, členové Business klubu Ukrajina,


zveme Vás ke druhému workshopu o předcházení rizikům při podnikání, který se bude konat 6. 12. 2023 od 14:00 do 15:30 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Politických vězňů 20.

Tento workshop spojuje seminář s praktickými cvičeními a zaměřuje se na poskytování užitečných informací a ověřených postupů, které vám pomohou minimalizovat rizika ve vašem podnikání, vyplývající z aktivity různých rizikových aktérů, ať už státních či nestátních, v mezinárodním prostředí. Situace soukromých společností čelí stále narůstajícím rizikům v důsledku zhoršující se geopolitické situace, kdy někteří aktéři aktivně využívají obchod jako nástroj politiky a zneužívají obchodní vztahy k dosažení svých politických cílů.


Týmy expertů složené z úřadů napříč státní správou se v rámci semináře zaměří na následující témata:

  • Due-diligence: dozvíte se, jak přistupovat k prověrkám partnerů, jak rozpoznat rizikového aktéra a na jaké výstražné faktory si dát pozor.
  • Čelení nelegitimnímu ovlivňování a bezpečné cestování: experti z Ministerstva vnitra Vám představí bezpečnostní postupy, pomocí kterých můžete minimalizovat rizika ztráty citlivých dat či informací při cestách do zahraničí.
  • Ochrana duševního vlastnictví: představíme Vám trendy v ochraně duševního vlastnictví a seznámíme Vás s osvědčenými postupy, pomocí kterých se bránit jeho zcizení.
  • Omezení v mezinárodním obchodu: seznámíme Vás s aktuálními vývozními a sankčními omezeními, ukážeme Vám, jak se v nich vyznat a jak nenapomáhat jejich obcházení.


Mezi přednáškami budou účastníci řešit úkoly (scénáře), kterými sami testují reakci na rizikové situace či potenciální bezpečnostní incidenty. Na závěr bude 15minutová diskuse k řešení incidentů.

Workshop nabízí jedinečnou příležitost k výměně zkušeností a kontaktů s odborníky z bezpečnostní komunity i s dalšími zástupci firem. Zároveň vám umožní načerpat poznatky, které budete moci následně využít pro nastavení bezpečnostních postupů ve Vaší společnosti a posílit tak její odolnost vůči různým hrozbám.

Vzhledem k omezenému počtu míst Vás žádáme, abyste potvrdili svou účast co nejdříve na e-mailovou adresu: ukrajina@mpo.cz. Uzávěrka přihlášek je 4.12.2023. Dovolujeme si upozornit, že účast na workshopu je zdarma a pozvánka platí pouze pro členy Business klubu Ukrajina.


Těšíme se na vaši účast a společně se budeme snažit dosáhnout bezpečnějšího prostředí pro vaše podnikání.