Pozvánka na workshop o předcházení rizikům při podnikání

August 10, 2023

Vážení zástupci firem, členové Business klubu Ukrajina,

zveme Vás na workshop o předcházení rizikům při podnikání, který se bude konat dne 31. 8. 2023 od 14:00 do 15:30 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Politických vězňů 20.

Soukromé společnosti čelí stále intenzivnějším rizikům, která vyplývají ze zhoršující se geopolitické situace. Někteří aktéři usilují o využívání obchodu jako zbraně a zneužívají obchodní styky pro dosahování vlastních cílů s politickým podtextem. V procesu přitom mohou způsobovat škodu českým firmám. Naším cílem je posílit situační povědomí firem a připravit je na možné rizikové scénáře. Tento workshop spojuje dohromady seminář a cvičení s příklady z praxe a je zaměřen na poskytnutí užitečných informací a osvědčených postupů, které Vám pomohou zmírnit rizika ve Vašich podnicích, která pramení z působení rizikových aktérů, jak státních, tak nestátních, v mezinárodním prostředí.

Týmy expertů složené z úřadů napříč státní správou se v rámci semináře zaměří na následující témata:

·   Due-diligence: dozvíte se, jak přistupovat k prověrkám partnerů, jak rozpoznat rizikového aktéra a na jaké výstražné faktory si dát pozor.

· Čelení nelegitimnímu ovlivňování a bezpečné cestování: experti z Ministerstva vnitra Vám představí bezpečnostní postupy, pomocí kterých můžete minimalizovat rizika ztráty citlivých dat či informací při cestách do zahraničí.

· Ochrana duševního vlastnictví: představíme Vám trendy v krádežích duševního vlastnictví a seznámíme Vás s osvědčenými postupy, pomocí kterých se bránit.

·  Omezení v mezinárodním obchodu: seznámíme Vás s aktuálními vývozními a sankčními omezeními, ukážeme Vám, jak se v nich vyznat a jak nenapomáhat jejich obcházení.

Seminář bude doprovázen interaktivním cvičením, kdy si vyzkoušíte vlastní reakci na různé bezpečnostní incidenty. Následovat bude diskuse u kulatého stolu, kde budeme společně hledat způsoby, jak dané incidenty vyřešit nejlépe.

Workshop nabízí jedinečnou příležitost k výměně zkušeností a kontaktů s odborníky z bezpečnostní komunity i s dalšími zástupci firem. Zároveň vám umožní načerpat poznatky, které budete moci následně využít pro nastavení bezpečnostních postupů ve Vaší společnosti a posílit tak její odolnost vůči různým hrozbám.

Zároveň věříme, že workshop a získané kontakty přispějí k tomu, že Vaše obchodní angažmá na Ukrajině bude úspěšné, bezpečné a udržitelné.

Vzhledem k omezenému počtu míst Vás žádáme, abyste potvrdili svou účast co nejdříve na e-mailovou adresu: ukrajina@mpo.cz. Uzávěrka přihlášek je 24.8.2023, potvrzení obdržíte 25.8.2023. Dovolujeme si upozornit, že účast na workshopu je zdarma a pozvánka platí pouze pro členy Business klubu Ukrajina.

Těšíme se na vaši účast a společně se budeme snažit dosáhnout bezpečnějšího prostředí pro vaše podnikání.