Pozvánka na workshop o předcházení rizikům při podnikání - nový termín

December 22, 2023

Zveme Vás ke druhému workshopu o předcházení rizikům při podnikání, který se bude konat 18. ledna 2023 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Politických vězňů 20.


Tento workshop spojuje seminář s praktickými cvičeními a zaměřuje se na poskytování užitečných informací a ověřených postupů, které vám pomohou minimalizovat rizika ve vašem podnikání, vyplývající z aktivity různých rizikových aktérů, ať už státních či nestátních, v mezinárodním prostředí. Situace soukromých společností čelí stále narůstajícím rizikům v důsledku zhoršující se geopolitické situace, kdy někteří aktéři aktivně využívají obchod jako nástroj politiky a zneužívají obchodní vztahy k dosažení svých politických cílů.


Vzhledem k omezenému počtu míst Vás žádáme, abyste potvrdili svou účast co nejdříve na e-mailovou adresu: ukrajina@mpo.cz. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2023. Dovolujeme si upozornit, že účast na workshopu je zdarma a pozvánka platí pouze pro členy Business klubu Ukrajina.