Průmyslové parky na Ukrajině

June 30, 2023

Dle nového ukrajinského zákona „O průmyslových parcích“ jsou na Ukrajině nově zřizovány průmyslové parky, které nabízejí zahraničním společnostem výhodné podmínky pro podnikání. Mezi konkrétní pobídky patří například osvobození od DPH na 10 let, osvobození od DPH a cla při dovozu nových zařízení či osvobození od daně z pozemků a daně z nemovitostí.

Jedná se tak o snahu ukrajinské vlády poskytnout společnostem příležitost rychle a efektivně růst. V době probíhajícího válečného konfliktu a při očekávání nutné poválečné obnovy země jde o jednu z hospodářských priorit a dá se tak očekávat pokračující státní podpora. Pro tuzemské společnosti může být zajímavým zejména užhorodský průmyslový park, který se nachází v nejbezpečnějším regionu Ukrajiny. Zejména jde o zajímavou nabídku pro stavitelské firmy z důvodu velkého množství lomů se surovinami pro výrobu stavebních materiálů. Více informací a potřebné kontakty naleznete v přiložené prezentaci (zde).