První mise Business klubu na Ukrajině byla úspěšná

September 30, 2022

Ve dnech 26.9-27.9. proběhla první podnikatelská mise MPO a Business klubu Ukrajina ve Lvově pod vedením náměstka ministra Eduarda Muřického. Zúčastnilo se jí 25 českých firem

ze sektorů zdravotnictví, energetika, stavebnictví, vodohospodářství a infrastruktury.

Šlo o historicky první podnikatelskou misi v rámci snahy o poválečnou rekonstrukci Ukrajiny. Tato snaha zahrnuje aktivity Business klub Ukrajina, který spolu s MPO a agenturou CzechTrad plánuje podnikatelské cesty za účelem propojit české společnosti s ukrajinskými a napomoci tak poválečné obnově. Tato první mise mířila do Lvovské oblasti a byla tak pilotní snahou o zavedení tohoto formátu.

Zájem českých firem byl vysoký, mise musela být limitovaná pouze na sektory, které jsou v současnosti pro Ukrajinu nejkritičtější. Stejně tak ukrajinská strana projevila o akci velký zájem, účastnilo se více než 100 firem ze Lvova a lvovské oblasti. V rámci mise proběhla i setkání na vysoké úrovni s Maximem Kozyckým, guvernérem Lvovské oblasti a starostou Lvova, Andrijem Sadovým. V rámci business fóra vystoupili náměstek pro ekonomický rozvoj Taras Kačka, Radek Matula, český velvyslanec na Ukrajině, Valerij

Korol, vice-prezident obchodní a průmyslové komory Ukrajiny, či Maxim Kozickij, hlava Lvovské oblastní vojenské správy.

Ze vzájemných jednání, a to jak na B2B, tak na B2G, úrovních vyplynulo, že prioritní jsou pro naše ukrajinské partnery oblasti tvorby, výstavby a správy průmyslových zón. Dále mají zájem o výstavbu a správu rehabilitačních center, spolupráci v oblasti sklářství, zpracování dřeva, strojírenství a stavebnictví. Těmto sektorům bude tedy do budoucna česká strana věnovat zvláštní pozornost. V současnosti jsou již plánovány další business mise, které budou postupně pokrývat další oblasti Ukrajiny.