Průvodce vstupem na trh: první kroky na Ukrajině

April 11, 2024

Sdílíme podrobný dokument od našeho ukrajinského partnera, advokátní kanceláře Sayenko Kharenko. Tento dokument mapuje klíčové postupy a informace pro vstup na východoevropský trh. Přestože ruská invaze na Ukrajinu způsobila značné škody, odolnost země a probíhající reformy stále lákají zahraniční investory. Tato příručka vám umožní využít tento růstový potenciál tím, že vám poskytne vysokou úroveň znalostí ukrajinského právního prostředí.

V dokumentu je možné získat informace o široké škále témat, včetně korporátního práva, řízení rizik na Ukrajině, projektů boje proti korupci, informací o měnové politice, daňovém systému a ochraně duševního vlastnictví. Dále se v textu dozvíte o právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, mezinárodních obchodních bariérách a realitním trhu.

Poskytnutý průvodce slouží jako základní plán pro první kroky na Ukrajině a je aktuální k dubnu 2024. Je to neocenitelný zdroj pro každého, kdo chce investovat do ukrajinského trhu.