Rosteme s vámi: shrnutí dotazníkových odpovědí

December 22, 2023

Srdečně děkujeme všem členům za vyplňení nedávného dotazníku spokojenosti s aktivitami BKUA. Vaše názory jsou pro nás neocenitelné a poskytují nám důležitý pohled na Vaše potřeby a očekávání.

Jsme potěšeni, že výsledky dotazníku ukazují Vaši spokojenost s našimi aktivitami. Skóre 3,75 na škále od 1 (velice nespokojen) do 5 (velice spokojen) nás motivuje k dalšímu úsilí.

Nejvíce sledovaným výstupem business klubu je náš newsletter, který sleduje 95 % respondentů. Těší nás, že Vám poskytuje relevantní informace. Vaše hodnocení kvality přednášek a workshopů (3,86) a komunikace s Vámi (4,28) jsou pro nás také povzbuzující.

Na základě Vašich odpovědí jsme identifikovali oblasti, ve kterých se můžeme ještě zlepšit. Plánujeme rozšířit dostupnost informací o ukrajinském trhu prostřednictvím naší online platformy a posílit kvalitu a četnost našich vzdělávacích materiálů.

Děkujeme za Vaši důvěru a aktivní podporu. Jsme odhodláni dále pracovat na tom, abychom poskytovali služby co nejvíce odpovídající potřebám členů Business klubu Ukrajina.