Sanace a dekontaminace

Čištění, dekontaminace a likvidace starých a válečných ekologických zátěží

V rámci poválečné obnovy Ukrajiny bude jednou z klíčových oblastí odstranění škod napáchaných ruskými invazními vojsky. Z toho důvodu je naší prioritou rychle asistovat s likvidací válečných a ekologických škod. Česká republika je připravena nabídnout pomoc při sanaci kontaminovaných míst, průmyslovém čištění, nakládání s odpady a demolicích. Dále budeme poskytovat služby v oblasti aplikované a environmentální geologie, včetně pokročilých analýz složení půdy a prospekce.

Cílem je také poskytnou ukrajinským partnerům technologie a zařízení pro čištění vody a odpadních vod, což se týká i vod kontaminovaných chemickými látkami. Asistovat budeme odbornými znalostmi nutnými pro identifikaci, lokalizaci a sanaci kontaminované půdy a také poskytneme laboratorní kapacity pro potřeby dnešní Ukrajiny. Stran biotechnologií bude naším ideálem zajistit dodávky bioplynových stanic, kotlů na biopaliva, stavební a technologické dodávky pro skládky a spalovny. České firmy mohou též nabídnout cenné know-how a odborné znalosti v oblasti celkové architektury systémů pro biopaliva. Máte-li v této oblasti zkušenosti a jste ochotní se o své know-how podělit, pak se neváhejte přihlásit k obnově tohoto sektoru.

Dekonta
Photon Water Technology

Úspěšné příběhy